Partners in perfect plants

ned eng
Pothos Plant - Het BedrijfPothos Plant Nederland: Zwethlaan 38, Honselersdijk.

Dit complex van 26.000 m², waar tevens het hoofdkantoor is gevestigd, is in 2001 in gebruik genomen. Efficiëntere productie, energiebesparing en minimalisering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen lagen ten grondslag aan de bouw.

Een uitgekiende, in eigen beheer ontwikkelde, logistiek stelt ons in staat op minder ruimte een hogere productie te realiseren.

Voor de energievoorziening wordt gebruik gemaakt van een Warmte Kracht Koppeling (een zogenaamde WKK). Door het gelijktijdig opwekken van warmte en elektriciteit wordt efficiënt met energie omgesprongen. Mede door het dubbele scherm in de kas is het energieverbruik ten opzichte van de oude situatie gehalveerd.

Het meest in het oog springend is de vivo-cel. De weefsels worden in een volledig klimaat gestuurde ruimte onder de meest optimale omstandigheden qua temperatuur, licht en luchtvochtigheid beworteld.

Een beknopte rondleiding door de hoofdlocatie kunt u volgen via de virtuele tour. U kunt elke sectie aanklikken voor een korte omschrijving en enkele foto's.

    

Pothos Plant Nederland: Gantellaan, Monster

Dit complex van 8.000 m² is ingericht voor de teelt van vleeseters (Sarracenia, Dionaea). Vleesetende planten stellen specifieke eisen aan klimaat en watergift, waardoor deze in speciaal daarvoor ingerichte kassen worden opgekweekt.

Naast vleeseters produceren we hier ook drijfplanten, waterlelie's en oeverplanten, die in ons concept afgezet worden.

Een gedeelte van deze kwekerij wordt ook gebruikt voor de opkweek van gewassen die een gematigde temperatuursbehoefte hebben ( vaste planten zoals Helleborus).

    Pothos Groep Nederland BV - Zwethlaan 38 - 2675LB - Honserlersdijk (NL) - T. +31 (0)174 24 21 12 - F. +31 (0)174 24 44 40 - E. info@pothos.nl