Partners in perfect plants

ned eng
PCM Olsthoorn - Veredeling

Veredeling - Teelttechniek - Onderzoek


Van oudsher heeft Pothos Plant Nederland veel aandacht besteed aan veredeling en onderzoek. Zo is halverwege de jaren 80 gestart met een eigen verdelingsprogramma in Spathiphyllum. Hiervoor werd door veredelaar Niek Hogenboom een veredelingsprogramma opgezet met als voornaamste doelstellingen multiflowering en consumer-value. Dit heeft geresulteerd in de Sweet serie, die zich onderscheidde van het bestaande sortiment door meerdere bloemen per plant (multiflowering) en een volle, bossige plantopbouw (consumer value). Veredeling van deze raseigenschappen en optimalisering van teeltomstandigheden hebben ertoe geleid dat de Spathiphyllum Sweet serie marktleider is.

    
Niet alleen Spathiphyllum, maar ook andere gewassen blijven onderwerp van onderzoek. Pothos Plant Nederland blijft continu zoeken naar verbetering en vernieuwing van het sortiment en teeltomstandigheden. 

Alle ontwikkelde soorten zijn kwekersrechterlijk beschermd en mogen dus niet vermeerderd worden door derden. 

De activiteiten van de veredelingsafdeling zijn, tezamen met het licentiebeheer ondergebracht in P.C.M. Olsthoorn Breeding B.V. 

Om een voldoende breed en interessant sortiment aan te kunnen bieden, heeft Pothos Plant Nederland contacten met diverse veredelaars in Europa, Afrika en Australië. Potentiële producten worden getest in Nederland, en indien marktwaardig, in Europa op de markt gebracht. Voor een overzicht van het huidige sortiment kunt u de productenpagina bekijken.

  

PCM Olsthoorn Nederland BV - Zwethlaan 38 - 2675LB - Honserlersdijk (NL) - T. +31 (0)174 24 21 12 - F. +31 (0)174 24 44 40 - E. info@pcmolsthoorn.nl