Partners in perfect plants

ned eng
PCM Olsthoorn - Onderzoek


Breeding - Teelttechniek - Onderzoek

Pothos Plant is continu op zoek naar uitbreiding van haar sortiment. Daartoe worden intensieve contacten onderhouden met divers veredelaars in binnen- en buitenland. Veelbelovende soorten worden uitgebreid getest onder Nederlandse klimaatomstandigheden voordat ze geïntroduceerd worden.

Naast het testen van nieuwe soorten, zoekt men bij PCM Olsthoorn continu naar optimalisatie van teeltomstandigheden. Daarvoor worden regelmatig diverse proeven opgezet met bijvoorbeeld grondmengsels of bemesting.

    
PCM Olsthoorn Nederland BV - Zwethlaan 38 - 2675LB - Honserlersdijk (NL) - T. +31 (0)174 24 21 12 - F. +31 (0)174 24 44 40 - E. info@pcmolsthoorn.nl