Partners in perfect plants

ned eng
Air So Pure ? (Pothos Plant)


Air So Pure omvat een groep planten ( o.a Spathihpyllum) waarvan de gezonde effecten wetenschappelijk bewezen zijn. Deze 'natuurlijke luchtverfrissers' zijn speciaal geselecteerd op hun sterke luchtzuiverende werking.

Uit onderzoek blijkt dat ze:

 - schadelijke gassen neutraliseren door ze op te nemen en af te breken

 - de luchtvochtigheid verbeteren door hun regulerende verdampproces

 - de lucht gezonder maken door effectief CO2 ( koolstofdioxide) om te zetten in zuurstof 

Het groene medicijn

Elke plant produceert in een bepaalde mate zuurstof, maar niet veel planten hebben deze luchtzuiverende eigenschappen. Je kunt de Air So Pure planten daarom ook wel het 'groene medicijn' noemen. De aanwezigheid van deze planten die de lucht zuiver maken zorgt voor gezonder en prettiger werken en daardoor voor meer welzijn en productiviteit en minder ziekteverzuim. Een prettige bijkomstigheid is dat deze planten makkelijk in onderhoud zijn!

Onderzoek

Al vele jaren geleden deed NASA onderzoek naar productie van zuurstof door planten ten behoeve van de astronauten tijdens de reizen door de ruimte. Bij deze testen bleek dat er veel schadelijke stoffen zitten in de lucht om ons heen als we binnen zijn. Stoffen die afkomstig zijn van de bouwmaterialen en kunststoffen in het gebouw, maar ook van elektrische apparatuur en transpiratie en ademhaling van de mensen zelf. Door deze schadelijke gassen en fijnstof, maar ook door een lage luchtvochtigheid krijgen mensen klachten zoals branderige ogen, hoofdpijn en geirriteerde slijmvliezen in keel en neus. Vanaf de jaren tachtig hebben veel instituten onderzoek gedfaan naar dit verschijnsel dat bekend staat onder de naam Sick Building Syndrome.

Luchtzuivering

Belangrijk in de bestrijding van deze klachten is een goede ventilatie en zuivering van de lucht door planten. Bij het onderzoek van de NASA bleek al dat een aantal specifieke planten ( Spathiphyllum) effectiever CO2 konden omzetten in zuurstof dan andere planten. Bovendien verlaagden ze het gehalte van schadelijke stoffen in de lucht sterk. nadat deze planten enkele dagen in de testruimte stonden verdwenen de klachten van de proefpersonen vanzelf! Sinds deze testen doen organisaties als TNO en PPO ( Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) nu nog steeds onderzoek naar deze groep planten, die voor een gezonde en duurzame omgeving zorgen.

Meer informatie: www.airsopure.nl

Pothos Plant Nederland BV - Zwethlaan 38 - 2675LB - Honserlersdijk (NL) - T. +31 (0)174 24 21 12 - F. +31 (0)174 24 44 40 - E. info@pothosplant.nl