Partners in perfect plants

ned eng
Pothos Plant - Teeltproces

Het overgrote deel van van het uitgangsmateriaal van Pothos Plant is vermeerderd via weefselkweek. Pothos Plant organiseert en coordineert de productie van de verschillende gewassen in de diverse weefselkweeklaboratoria. De productie vindt, onder andere, plaats in Zuid-Afrika ( Vitrocom), China en Nederland .

Via gespecialiseerde luchtvracht expeditiebedrijven komen deze zendingen binnen. Na een uitgebreide controle van aantallen, papieren en kwaliteit worden deze aan de pootbaan gepoot.

    

Afhankelijk van het soort worden de weesfels in het juiste tray met het goede potgrondmengsel gepoot. Trays worden hoofdzakelijk in eigen beheer gevuld.

    

Na het poten worden de de weefsels in de vivo-cel onder geconditioneerde omstandigheden opgekweekt. Niet alleen temperatuur, maar ook luchtvochtigheid en hoeveelheid licht worden optimaal geregeld.

Door op verschillende lagen te telen, wordt optimaal gebruik gemaakt van energie en ruimte.

Na ongeveer 4 weken zijn de weefsels voldoende uitgegroeid om, met behulp van de robot, naar de kas te worden getransporteerd.

    

Na een tot twee weken zijn de plantjes voldoende afgehard om verspeend te worden. Verspenen gebeurt volautomatisch met behulp van camerasortering.

    

De verspeende plantjes worden weer naar de kas getransporteerd. Daar worden ze in ongeveer 6 weken met de grootste zorg verder geteeld, zodat we een perfect product uit kunnen leveren aan onze klanten.

    

Klaar voor verzending naar de klant. Eigen vrachtwagens zorgen voor een correcte aflevering bij de klant. Voor exportzendingen wordt meestal een beroep gedaan op externe, gespecialiseerde sierteelt transporteurs.

    


Pothos Plant Nederland BV - Zwethlaan 38 - 2675LB - Honserlersdijk (NL) - T. +31 (0)174 24 21 12 - F. +31 (0)174 24 44 40 - E. info@pothosplant.nl