Partners in perfect plants

ned eng
Pothos Plant Nederland - Visie/ Missie

De missie van Pothos Plant Nederland is het produceren en leveren van uniform, ziektevrij uitgangsmateriaal voor de professionele land- en tuinbouw.
Door de activiteiten van de de diverse bedrijfsonderdelen, zijn we in staat om middels een gesloten keten uniform, ziektevrij uitgangsmateriaal te produceren conform de wens van de klant. Daartoe hebben we de beschikking over eigen weefselkweeklaboratoria ( Vitrocom Holland) en moderne opkweekfaciliteiten. Een van de meest aansprekende activiteiten in deze is de productie van miniknollen volgens NAK-elite certificering. In de markt van miniknollen hebben we door de intensieve samenwerking van Vitrocom, Pothos Plant en onze afnemers een marktaandeel van meer dan 30% weten te bereiken. 
 
    
Pothos Groep Nederland BV - Zwethlaan 38 - 2675LB - Honserlersdijk (NL) - T. +31 (0)174 24 21 12 - F. +31 (0)174 24 44 40 - E. info@pothos.nl